Pravda o Kocúrkove v ZSS

Autor: Ľubica Kočanová | 15.2.2013 o 20:14 | (upravené 3.3.2013 o 9:11) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1749x

"Chodíme od ministerstva práce k ministerstvu zdravotníctva, ale oni túto problematiku nechcú riešiť! Všetko je to o peniazoch. Na MPSVaR v nezáväznom rozhovore, kým sme čakali na ministra povedali, že oni vedia, že tam treba sestry. Ale keď tam sestry nie sú, tak razia filozofiu, že radšej nech poskytne opatrovateľ neodbornú starostlivosť ako žiadnu starostlivosť."  hovorí viceprezidentka SKSaPA Margita Kosturiková o dlhodobej tragickej situácii v ZSS. Sedem dlhých rokov rieši patovú situáciu.

Margita Kostúriková

Do zariadení sú prijímaní občania so stupňom postihnutia 5-6 a normatív pracovníkov je určený v zákone č.448/2008 o sociálnych službách. Čo z toho, keď sa v ňom hovorí, že 60% z personálu tam má byť odborný personál. Medzi ten odborný personál sa ráta aj opatrovateľ s 220 hodinovým kurzom, ale hlavne sociálny pracovník

Henrieta Ibossová

Vo vyspelých štátoch sú ministerstvá sociálnych vecí a zdravotníctva spolu, z čoho vyplýva fungovanie prepojených nádob. Jedna bez druhej nemôže fungovať  pre človeka, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Je jedno ako toho občana nazveme, pacientom, klientom, či podľa nového prijímateľ sociálnej služby. Už zo samotného názvu zariadenia u nás je jasné, že poskytovanie takéhoto druhu služieb nechce mať nič spoločné zo zdravotníctvom

Bea Grešš Halasz

Inšpekciu v zariadeniach v Írsku vykonáva Health Information and Quality Authority, kto to robi u nás? Aká je kontrola nad týmto systemom v ZSS? Čo je toto za bordel?

Margita Kostúriková

Sestier je v týchto zariadeniach už minimum (sú prepustené, alebo preradené) a pacient je odkázaný na milosť a chabé vedomosti opatrovateľov. V posledných 2-3 rokoch sú opatrovateľmi hlavne dlhodobo nezamestnaní, ktorí nevedia urobiť správne ani hygienu a o polohovaní ani nehovorím!

Henrieta Ibosová

Kocúrkovo , len aby sme v hanbe neostali.  Výstižné pomenovanie celej situácie, v ktorej sa nachádzajú ZSS, všetko je naopak. Klienti umiestnení v ZSS sú prijímatelia sociálnych služieb, ale hlavne v mnohých prípadoch pacienti s viacnásobnými postihnutiami. Skutočne, nie všetci sú ležiaci a imobilní, ale tí ostatní sa taktiež do zariadenia so stupňom 5 a 6 nedostali náhodou. Možno na prvý pohľad sa Vám môže zdať, že sú sebestační, dokážu sa okúpať, obliecť a bez pomoci najesť. Riziká ohrozenia ich zdravotného stavu sú však veľmi vysoké

Ľubica Kočanová

5.-6.-ty stupeň postihnutia je najťažší stupeň, mnohí sú imobilní a nesebestační. Oni sú v prvom rade odkazaní na komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Poskytnutie KOS pre nich ministerstvá nechcú uznať, iba pár úkonov. Stredovek, za socializmu bolo lepšie v DSS. Sestra je tam 1 na 100 klientov v priemere. Príbuzní si myslia, že je tam sestier veľa, lebo všetkých z personálu oslovuju sestra. Lož, sestra profesionálka so vzdelanim z DSS utečie, čo by tam aj robila, ak je preradená na 25% sestra a 75% opatrovatelka?"

Margita Kostúriková

Nie všetky sestry sú preradené, napr. u nás sme ostali sestrami. S platom, uvediem môj, aby ma zas nenapadli za poškodenie dobrého mena - 547,50E aj s osobným, aj s príplatkom za zmennosť v hrubom. Celkovo je nás 9 sestier na 250 klientov, vrátane hlavnej sestry, trojzmenná prevádzka. Pritom sme dve dlhodobo na PN a nikomu nechýbame!

Ľubica Husárová

Pane Bože, charita zo strany sestier a samozrejme, skoro 30 ľudí na jednu sestru je velke nešťastie pre tých chudákov, ktorí ju tak veľmi potrebujú

Margita Kostúriková

Kdeže 30 ľudí na jednu sestru a u nás!? Minimálne 100 ľudí, keď sú v službe 2 sestry, ale najčastejšie robí len jedna sestra a môže sa aj zblázniť, lebo nič nie je poriadne urobené

Ľubica Kočanová

Omyl, pozor, tých 9 sestier je celkový počet sestier v zariadení, na 250 pacientov. Sestry sa striedajú, denné, nočné zmeny, den voľna, oni tam nie sú nonstop, ale na zmeny.  Teda sú  rozdelené tak, že 1 sestra má na starosti 120 pacientov v dennej, aj v nočnej zmene

Margita Kosturikova

Písala mi nedávno jedna hlavná sestra z Nitrianského kraja, čo má robiť, keď doteraz tam mali sestry zamestnané na dohodu, tento rok už nie a ona nemá napríklad 16 dní do mesiaca v službe žiadnu sestru!

Martina Bondová

Momentálna situácia u nás je 1 sestra v noci na 300 klientov, na denných aspoň na každom oddelení je aj staničná. Po obede sme zvyčajne 2-4 na celý domov, takže stále v strese, zhone, a ako hovorí pani Kosturíková, nič vlastne poriadne urobené nie je. To sa ťažko opisuje, to treba prežiť!"

Margita Kostúriková

Tá istá hlavná sestra bola tiež riadne vytočená mentálnou úrovňou opatrovateliek, ktoré v jej zariadení sú v poslednom čase prijímané. Napr. pani čo 30 rokov bola ošetrovateľka dojníc na družstve, keď družstvo zrušili šup, opatrovateľský kurz a teraz je opatrovateľka v ZSS. Nevie pritom ako poskytnuť základnú hygienu, ako chytiť imobilného človeka

Bea Grešš Halasz

Ako sa potom dokumentuje zmena a ako sa píše správa o každom pacientovi?to klienti sú predsa organizovaní v nejakom zariadení. Nech sociálnu starostlivosť vykonávajú sociálni pracovníci, ale zdravotnú starostlivosť musí poskytovať sestra, ak to stav pacienta vyžaduje. Je tiež zarážajúce, že doteraz s tým nikto nič nerobil. Kto potom kontroluje, či sú pacienti polohovaní, ošetrovaní správne a adekvátne?

Margita Kostúriková

Píšeme aj hlásenie, ale tam sa nepíše o každom klientovi.

Ľubica Kočanová

Kontroly sú formálne a hlavne nefunkčné, ak tri dni mŕtva pani v ZSS nikomu nechýbala. Aké kontroly, keď príbuzní nie sú informovaní o reálnom zdravotnom stave ich blízkeho

Henrieta Ibosová

Ak nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak ani Úrad pre dohľad nás nemôže kontrolovať. Kontrolovať nás môže iba naše svedomie a zrkadlom našej starostlivosti je spätná väzba od prijímateľov a ich rodinných príslušníkov. Je to fajn, ale je to Kocúrkovo

Margita Kostúriková

Upozorňovala som aj na skutočnosť z iných zariadení, že o aplikácii napr. Apaurínu agresívnemu klientovi, alebo podanie ATB pre chorého rozhoduje opatrovateľ, sociálny pracovník, alebo aj bývalá dojička. Je naozaj pravda, že sociálny pracovník je v ZSS odborník na "všetko" a existuje zariadenie, kde píše ešte aj ošetrovateľskú dokumentáciu."

Ľubica Husárová

Ved Apaurín - benzodiazepin je prisne evidovaná psychotropná látka. U nás v zdravotníckom zariadení ju musime evidovať v každej službe. Zrátať a podpisovať sa pod to. Každá jedna sestra. V ZSS to podáva sociálny pracovník na základe vlastného posúdenia, preboha?!

Mária Lévyová

Kto mlčí, ten súhlasí a my nesúhlasíme a nemôžeme. Dočkali sme sa štvrtého zamietnutia ministra práce o prijatie a rokovanie o prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vraj je to v kompetencii ministerstva zdravotníctva. Tam zasa tvrdia opak, že je to v kompetencii ministerstva sociálnych vecí. Avšak uznesenia vlády 386/ 2011 sú stále platné. Dokedy? To je len a len v našich rukách.

Henrieta Ibossová

Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že zvládnutie agresívneho klienta, depresívneho a dekompenzovaného z rôznych príčin, je vysoko záťažové aj pre erudovanú sestru, nie pre opatrovateľku alebo sociálneho pracovníka. V týchto krízových situáciách musí rozhodovať v ZSS službukonajúca sestra, ktorá nesie bremeno a v konečnom dôsledku aj kožu na trh. Sestra v nemocnici alebo v ambulancii má v blízkosti ošetrujúceho lekára, sestra v ZSS má svoje vedomosti, odbornosť a lekára v akútnych prípadoch do 20 minút vo forme RZP. Ale  sestry sú z týchto zariadení vyháňané. Ak tam sú, tak nemajú právnu ochranu.

Martina Bondová

Sme tam tak "nepotrebné a nadbytočné", tak potom nechápem prečo sme si museli robiť špecializáciu, písať ošetrovateľskú dokumentáciu, a robíme to tak doteraz. Podľa vyjadrení tých hore za zeleným stolom, ak tam chcete byť setrami, tak robte, ale platiť vás za to nebudeme. Občas si pripadám ako Alenka v ríši divov, u nás sme tiež ostali sestrami podľa zákona č. 553/2003, neboli sme preradené.

Čo sa týka sociálnych pracovníkov v našom domove, nikdy sa proti sestrám nevyjadrili, ich výroky vždy boli na našej strane a hlavne ich vedúca bola trošku viac pohoršená vyjadrením pani Kočanovej, v článku že "všetci sociálny pracovníci", Jej vyjadrenia sú, že bez sestier to tam nebude fungovať a tí čo to tvrdia nech sa prídu pozrieť, akých tam máme "zdravých klientov". Viem že väčšina to možno tvrdí, ale nájdu sa aj výnimky

Henrieta Ibosová

Ryba smrdí od hlavy a tak, kým na príslušných ministerstvách sa neprepojí sociálno-zdravotná starostlivosť resp. nedorieši legislatívne dlhodobá starostlivosť, tak nemôžeme očakávať , že to bude prepojené dole na primárnej úrovni.

Laická verejnosť musí pochopiť , že to nie je riešenie dať starého a chorého, alebo mladého a postihnutého klienta do ZSS, kde bude platiť za sociálnu službu minimálne 300 € mesačne, ale nemá v tej službe poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Iba v prípade potreby bude zabezpečovaná a to hospitalizáciou, RZP, ADOS. Každý klient má vypracovaný individuálny rozvojový plán, ale ak počas sociálnej terapie prijímateľ sociálnej služby upadne do bezvedomia chybou opatrovateľky (napr.diabetickej k.) bude sa čakať na RZP, ktorá konečne zabezpečí zdravotnú starostlivosť. To je neskoro.

Margita Kosturiková

Zariadenia SS, v ktorých sú oddelenia s imobilnými prijímateľmi soc. služieb a tzv. Špecializované zariadenia, kde sú ťažkí psychiatrickí občania (ZSS suplujú chýbajúce psychiatrické liečebne), by poskytovateľmi mali byť. Celé by sa to malo zmeniť a tie štyri druhy sociálnych zariadení, kde aj kompetentní uznali po mnohých rokoch, že sa tam môže poskytovať ošetrovateľská starostlivosť. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť  musí patriť pod zdravotníctvo, tak ako to bolo predtým

V mene chorých pacientov v ZSS, ktorí sa ozvať nevládzu

(naše aktivity neútočia na opatrovateľov a poskytovateľov SS, vážime si ich, my žiadame zmenu v legislatíve)

Deklarácia Stop eutanáziám z nedbalosti v ZSS

 Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

SVET

Jeden víťaz a samí porazení. Čo ukázali nemecké voľby

Takmer štvrtina nemeckých voličov hlasovala za extrém.


Už ste čítali?